Uppgiftslista

Uppgiftslista

Nedan är ett citat från 1300 cups stadgar.

//Tillåtna deltagare. Cupen är öppen för förare som betalar cupavgift. För att kunna ta del av reducerade startavgifter samt tillgodoräkna sig poäng och priser i cupen krävs även medlemskap i 1300 Rallycups förening.
Medlem ska finnas anmäld på hemsidans uppgiftslista, eller sitta i styrelsen, valberedningen eller vara sponsor för att få åtnjuta cupens fördelar gällande startavgifter. Betalar man startavgiften själv är man ändå välkommen att tävla med oss om poäng och priser. Dock måste vår cup- och sponsorreklam alltid bäras för att erhålla poäng.
//

Här kommer en lista med uppgifter som man kan anmäla sig till.
Anmälan görs till styrelsen.

1.   Ansvarig reklam, trycksaker & dekaler (Björn Norman & Daniel Nordgren)
Tar fram material för marknadsföringsgruppen och teamansvarig.

2.   Ansvarig för priser tävling (Magnus S Marcus Johnsen)
Ser till att tävlingspriser blir hopsamlade och fördelade vid varje tävling. Gärna två priser av allt då hälften ska lottas ut. Se till att priserna blir utdelade efter målgång. Antingen att vi själva gör det eller med hjälp av arrangören.

3.   Medlemsansvarig (Joacim Rydin)
Håller koll på medlemsmatrikeln så att den stämmer (kassören kanske? Annars i samarbete) Likaså Cupteamen. Håller kolla på båda SMS-grupperna ”Sukka” OCH ” Sukka Drivers” så att alla är med som ska vara med och inga andra. Även stämma av med t.ex. FB moderatorn som ju har att kolla så alla som vill är med i slutna gruppen är med och inga andra.

4.   Webansvarig (Ola Strömberg, Per Henrik Ekholm)
Tillser att cupens hemsida alltid är uppdaterad med senaste infon och att länkar fungerar. Mer än en här med.

5.   Facebookansvarig (Hampus Carlsson)
Håller koll på våra två FB-grupper (kanske en person till varje?). Dels att rätt personer släpps in i resp grupp och att moderera inlägg o kommentarer om nödvändigt. Gärna göra aktuella inlägg.

6.   Mediaansvarig (Magnus Hansson).
Tillser att pressreleaser blir skrivna före och efter varje deltävling och distribuerar dem till så många som möjligt. Några skriver. Några ser till att Media, arrangörer o sponsorer får dem tillhanda. Samla foton och sådant man eventuellt skriver/säger om Cupen. Behöver ju vidarebefordras till aktuella sponsorer.

7.   Eventgrupp (Ricky Hillesjö, Erik) 2 st vakant
Ordnar så vi trivs på och emellan våra tävlingar. Kanske något läger. Gemensamma boenden etc.

8.   Resultatansvarig (Jimmy Karlsson) 1 st vakant
Ser till att poängen räknas ut på snabbast möjliga vis och uppdaterar/ informerar webansvarig, cupledning m.fl. Gärna två personer för dubbelkoll.

9.   Kalenderansvarig (Mattias Dahl, Niklas Jennersjö)
Håller Planerar nästa års tävlingar och gör upp med arrangörer och upprättar avtal. Tar naturligtvis emot tips och lyssnar på önskemål. Styrelsen beslutar.

10. Sponsoransvarig (Vakant 2 st)
Tillvaratar våra sponsorers intressen gentemot cupen. Ser till att de syns som de ska och informerar dem fortlöpande. Tex kan det handla om att se till så reklammaterial delas ut vid tävlingar. Att annonsunderlag kommer in till arrangören mm.

11. Tävlingsansvarig (Vakant 2 st)
Håller kontakt med respektive arrangör om vad som ska vara med i inbjudan och program enligt avtalet och tillhandahåller det i god tid. Hen stämmer även av om de praktiska detaljerna runt varje tävling enligt avtal. Vi ska bara ha en kontakt med arr för att slippa missförstånd och att inget ramlar mellan stolarna. Viktigt är ju info inför tävling som ska med i programmen. Sponsorpresentationer, tabellställning mm. SIST MEN INTE MINST att presentera startordningen till arrangören. TACKA arrangören efteråt

12. Teamansvarig (Vakant 2 st)
Tillser att Teampresentationer finns uppdaterade.

13. Fotoansvarig/Video tävling (Vakant 2 st)
Försöker samla foton från yttre aktörer som kan läggas på hemsida och i FB grupperna. Även att egna bilder och filmer blir samlade på våra plattformar.

14. Däckansvarig (Vakant 2 st)

15. Teknikgrupp (Vakant 2 st)
Hålla ordning på tekniska regler. Tillse att de följs av oss i Cupen (Tex. Kolla vinterdäck). Hjälpa till med tolkningar och tips. Meddela resultatansvariga o styrelse om vilka som ska ha ev. procentpåslag.

16. Marknadsföringsansvarig (Vakant1 st)
Ansvarar för cupens dekaler, vepor o rollups sätts upp och TAS MED HEM. Gärna med hjälp av fler såklart. Ser till att alla tävlande bär dekalerna. Dela ut eventuella flyers vid tävling.

17.Ansvarig Juniorer/Ungdomar (Vakant1 st).
För juniorers talan och tar initiativ till utbildning/utveckling.

Skicka mail till: styrelsen@1300rallycup.se