Ansvarsområden

Ansvarsområden

Enskilda personer eller grupper:

 • Kalenderansvarig
  • Håller Planerar nästa års tävlingar och gör upp med arrangörer och upprättar avtal. Tar naturligtvis emot tips och lyssnar på önskemål. Styrelsen beslutar.
 • Arrangörsansvarig
  • Håller kontakt med respektive arrangör om vad som ska vara med i inbjudan och program enligt avtalet och tillhandahåller det i god tid. Hen stämmer även av om de praktiska detaljerna runt varje tävling enligt avtal. Vi ska bara ha en kontakt med arr för att slippa missförstånd och att inget ramlar mellan stolarna. Viktigt är ju info inför tävling som ska med i programmen. Sponsorpresentationer, tabellställning mm. SIST MEN INTE MINST att presentera startordningen till arrangören. TACKA arrangören efteråt.

 • Teknikansvarig (Tidigare missat)
  • Hålla ordning på tekniska regler. Tillse att de följs av oss i Cupen (Tex. Kolla vinterdäck). Hjälpa till med tolkningar och tips. Meddela resultatansvariga o styrelse om vilka som ska ha ev. procentpåslag.
 • Sponsoransvarig
  • Tillvaratar våra sponsorers intressen gentemot cupen. Ser till att de syns som de ska och informerar dem fortlöpande. Tex kan det handla om att se till så reklammaterial delas ut vid tävlingar. Att annonsunderlag kommer in till arrangören mm.
 • Marknadsföring
  • Ansvarar för cupens dekaler, vepor o rollups. Gärna med hjälp av fler såklart. Ser till att alla tävlande bär dekalerna.
 • Medlemsansvarig
  • Håller koll på medlemsmatrikeln så att den stämmer (kassören kanske? Annars i samarbete) Likaså Cupteamen. Håller kolla på båda SMS-grupperna ”Sukka” OCH ” Sukka Drivers” så att alla är med som ska vara med och inga andra. Även stämma av med t.ex. FB moderatorn som ju har att kolla så alla som vill är med i slutna gruppen är med och inga andra.

 • Prisansvarig
  • Ser till att tävlingspriser blir hopsamlade och fördelade vid varje tävling. Gärna två priser av allt då hälften ska lottas ut. Se till att priserna blir utdelade efter målgång. Antingen att vi själva gör det eller med hjälp av arrangören.
 • Resultatansvarig
  • Ser till att poängen räknas ut på snabbast möjliga vis och uppdaterar/ informerar webansvarig, cupledning m.fl.
 • Mediaansvarig
  • Tillser att pressreleaser blir skrivna före och efter varje deltävling och distribuerar dem till så många som möjligt. Några skriver. Några ser till att Media, arrangörer o sponsorer får dem tillhanda. Samla foton och sådant man eventuellt skriver/säger om Cupen. Behöver ju vidarebefordras till aktuella sponsorer.

 • Eventansvarig
  • Ordnar så vi trivs på och emellan våra tävlingar. Kanske något läger. Gemensamma boenden etc.
 • FB moderator
  • Håller koll på våra två FB-grupper (kanske en person till varje?). Dels att rätt personer släpps in i resp grupp och att moderera inlägg o kommentarer om nödvändigt. Gärna göra aktuella inlägg.
 • Webansvarig
  • Tillser att cupens hemsida alltid är uppdaterad med senaste infon och att länkar fungerar. Mer än en här med.

 • Kommunikation
  • Vi måste naturligtvis kommunicera med varandra så vänster hand vet vad höger gör och försäkra oss om att alla saker görs som måste göras.