Styrelse

Styrelse

Ordförande:Björn Norman070-5171357bjorn@normanservice.se1 år
Vise ordf:Jimmy Karlsson070-3502168jimmyvolvo1973@gmail.com2 år
Sekreterare:Per-Henrik Ekholm070-5861433per-henrik.ekholm@telia.com1 år
Kassör:Joacim Rydin070-2114780rydinrally@hotmail.com1 år
Ledamot:Ricardo Hillesjö070-7631421Ricki_63@live.se2 år
Suppleant:Mattias Dahl070-4521637mattias.dahl74@gmail.com2 år
Suppleant:Tommy Johnsen073-0262250vestkerr@hotmail.com1 år
Uppdaterat 2023-12-04

Valberedning

Valberedning:Ola Strömberg070-5735757ola@ola-stromberg.se1 år
Valberedning:Jan-Erik Eriksson070-6455674janerik-rally@hotmail.com2 år
Uppdaterat 2023-12-04

Revisorer

Revisor:Gun-Britt Janssonjansson.gunbritt@gmail.com2 år
Vise revisor:Rolf Andersson070-3066564470@gmail.com1 år
Uppdaterat 2023-12-04